För skogsindustrin och dess leverantörer erbjuder vi kvalificerade tjänster med ingående erfarenhet från massaprocessen och papperstillverkningen

 

 

 

 

 

Personal

 

Lennart Källén

Ingenjör och ansvarig för Kolboforsen Konsult AB

Produktion och process

 

Lennart har mer än 30 års erfarenhet från svensk skogsindustri, i befattningar som produktionschef i sulfatfabrik och pappersbruk samt som projektchef och projektledare. Han är väl förtrogen med fabrikens energi och flödesbalanser och har god kännedom om sulfatfabrikens kemikaliebalanser. Bland större investeringsprojekt som Lennart varit projektledare för är ny sodapanna. Han har även varit projektansvarig för indunstningsanläggning samt för miljö och energiprojekt vid Gruvöns bruk

 

 

 

 

 

Christofer Lindgren

Civ.ing Tekn. Dr

Kemi, processteknik och balanser

 

Christofer är civilingenjör i kemi från KTH och har doktorerat i sulfatkokningens kinetik med modifierade kokmetoder. Han har arbetat med kemikalieåtervinningens kemi och sulfatfabrikens processfrämmande grundämnen. Christofers specialiteter är processbalanser och processimulering. Även allmän kemi med jämvikter, utfällningar i sulfatprocessen med filtrerings- och sedimentationsprocesser är några av de tjänster som Christofer kan erbjuda.

 

 

 

 

 

 

Jan Andersson

Projektledare och konstruktör

Processprojektering, rör- och maskinkonstruktioner, projektadministration, kvalitetsstyrning

 

Jan har mångårig erfarenhet av att driva projekt i skogsindustrin och har specialistkunskaper i rörkonstruktioner.  Han har medverkat i större projekt som ny indunstning och sodapanna vid Gruvöns bruk. Han driver även i egen regi Doc Design som använder Cad vid projekteringen och han har stor erfarenhet från att leda och implementera kvalitetssystem i industrin

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta             

Lennart Källén 070 693 76 90 

 lennart.kallen@kolboforsen.com