Våra tjänster

Bred kunskap ger
bred support

Vi är processingenjörer med breda specialistkunskaper som erbjuder lösningar och stöd från en och samma källa.

Projektledning

Optimering av processer och ekonomi

Troubleshooting

Driftsstöd, support och utredningar

Kartläggning

Kapacitets- och kvalitetsgenomgångar
Om Kolboforsen

Processingenjörer för skogsindustrin

Kolboforsen Konsult har över 30 års erfarenhet inom processindustri, med ingående erfarenhet från massaprocesser och papperstillverkning. Vi erbjuder ett flertal kvalificerade tjänster för skogsindustrin och dess leverantörer.

Vi är väl förtrogna med massafabrikens energi- och flödesbalanser och har god kännedom om sulfatfabrikens kemikaliebalanser samt processbalanser och processimulering.

Samarbete

Vi samarbetar med

Forshaga Svets och Smide AB       |      Miche Tecnology, Professor KTH       |      Ritplan AB       |       CleanFlow AB

CleanFlow BLACK AB      |       WMW AB       |      BK Con AB      |      Ontrac AB

Forshaga Svets och Smide AB
Miche Tecnology, Proffessor KTH
CleanFlow BLACK AB
CleanFlow AB
BK Con AB
Ritplan AB
Ontrac AB
WMW AB

Vi hjälper er att
kvalitetssäkra produktionen.

Kontakta oss när ni behöver kvalitetssäkra er produktion.
Vi hjälper er bland annat att planera projekt och bolla lösningar.