Vi har 30 års erfarenhet

Proffskonsulter inom massaprocesser

Kolboforsen Konsult AB är ett fristående konsultföretag med över 30 års erfarenhet inom processindustrin med inriktning mot massa- och papperstillverkning.

Våra tjänster bygger på mångårig erfarenhet från branschen där våra medarbetare har expertkunskaper inom bland annat sulfatfabrikens vitlutsberedning och andra komplexa processavsnitt.

Kolboforsen medverkar dessutom till värmländsk företagsutveckling genom investeringar och aktieköp i onoterade bolag.

Vår bakgrund

I forskningens tjänst

Kolboforsen startades som ett förvaltningsbolag av nuvarande ägare 1999, men ombildades 2008 till Kolboforsen Konsult AB. Inriktningen har sedan dess legat på teknisk konsultverksamhet inom processindustrin. Vi har medverkat i framtagning av nya processer, innovationer och patent, där delägda dotterbolaget CleanFlow med ny teknik för rening av processlutar utvecklats till en kommersiell affär. Kolboforsen sålde aktierna i CleanFlow AB till Noram International 2019. Renewcell-processen för återanvändning av textilier till ny viskosmassa utformades till stor del genom Kolboforsen, där vi deltog från forskningsstadie till implementering i fullstora fabriker vid anläggningarna i Kristinehamn och Ortviken.

Vi hjälper er att
kvalitetssäkra produktionen.

Kontakta oss när ni behöver kvalitetssäkra er produktion.
Vi hjälper er bland annat att planera projekt och bolla lösningar.