Gå tillbaka

Tjänster

Kvalificerade tjänster

Djupa kunskaper om massaprocessen och papperstillverkning

Kolboforsen Konsult erbjuder en mångfald kvalificerade tjänster där våra kunder ges stöttning, råd och ledning vid exempelvis felsökning, projektering och utveckling av nya tekniska processer.

För att kunna leverera heltäckande kompetens har vi ett flertal samarbeten med välrenommerade företag. Våra tjänster erbjuder därför extra spännvidd, där väl inkörda arbetsprocesser ger våra kunder mervärdet av effektiva ledtider och snabba kvalitetslösningar vid bland annat hastigt uppkomna produktionsproblem. Vi är internationellt efterfrågade och våra uppdrag tar oss till jordens alla hörn.

Våra tjänster inkluderar

Projektledning

Vi kan ta totalansvar från förprojekt, dimensionering, tillverkning av processanläggningar och startup. Projektering och projektledning för samtliga discipliner, instrument, el, process och mekanik.

Troubleshooting / felsökning

Identifiering av produktionsflaskhalsar med hjälp av egenutvecklad modell för beräkning av material- och energibalanser.

Kapacitets- och kvalitetsgenomgångar

Identifiering av produktionsflaskhalsar med hjälp av egenutvecklad modell för beräkning av material- och energibalanser.

Driftsstöd, support och utredningar

Vi kan vid akuta problem medverka och ge driftsstöd, support och utreda orsaker till störningar.

Utveckling av processer och utrustning

Vi förbättrar och utvecklar ny processutrustning, däribland reaktorer för ligninutvinning, system för rengöring av droppavskiljare i indunstningsanläggningar och modullära anläggningar för mikrofiltrering av lutar.

Kartläggning av fabriks-, energi- och kemikaliebalanser

Från erhållna fabriksdata gör vi en kartering och upprättar en materialbalans för energi- och kemikalieflöden i fabriken. Med ekonomiska indata kan man sedan beräkna värdet av ändringar i balansen och konsekvenser vid optimering av processen.

Vi hjälper er att
kvalitetssäkra produktionen.

Kontakta oss när ni behöver kvalitetssäkra er produktion.
Vi hjälper er bland annat att planera projekt och bolla lösningar.